PROGRAM AKTYWNI OBYWATELE

Pierwsze Węgorzewskie Forum Organizacji Pozarządowych

Uczestniczyli w nim przedstawiciele aż 16 organizacji społecznych w tym przedstawiciele naszej Fundacji. Tematem przewodnim Forum była współpraca między organizacjami. Była część zapoznawczo-integracyjna, część szkoleniowa, część dyskusyjna oraz zabawowo-animacyjna. Mieliśmy i my swój czas, w którym zaprezentowaliśmy naszą Fundację, jej działania, nasz dom, naszych mieszkańców oraz to, co udało nam się zrobić dzięki dofinansowaniu z Programu Aktywni Obywatele.

Zdjęcia Stowarzyszenie Trygort nad Mamrami

To nie doskonali, lecz niedoskonali potrzebują naszej miłości. Otaczamy swoją miłością i wszystkim co z nią związane przede wszystkim osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzimy kompleks mieszkań wspieranych - dom dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną - jedyny w województwie warmińsko-mazurskim i jeden ze stu w Polsce.