PROGRAM AKTYWNI OBYWATELE

Program dotacyjny „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy” 

Obszar tematyczny: Wykluczenie społeczne
Tytuł projektu: Niepełnosprawni intelektualnie w lokalnej społeczności.
Umowę dotacyjną podpisano 25.02.2021

Projekt dotyczy:
– budowy chronionego mieszkania treningowego, będącego do dyspozycji lokalnego samorządu
– budowy altany ogrodowej jako miejsca do ćwiczeń  i rekreacji oraz spotkań integracyjnych z lokalną społecznością
– adaptacji pomieszczenia w przyziemiu na salkę do ćwiczeń ruchowych
– włączenie w społeczny obieg naszych podopiecznych poprzez zapewnienie im uczestnictwa w miejskich imprezach, konkursach, wyjścia do muzeum czy biblioteki, organizację spotkań sąsiedzkich
– szerokie informowanie lokalnej społeczności o problemach osób niepełnosprawnych intelektualnie i  stosowanych różnorakich formach wsparcia poprzez działalność wydawniczą, spotkania w szkołach, i lokalnych samorządach, spotkaniach z miejscowymi przedsiębiorcami.

Dzięki otrzymanej dotacji udało nam się:

  • zainstalować panele fotowoltaiczne
  • zaadoptować użytkowe poddasze na mieszkanie chronione treningowe
  • wybudować obszerną altanę jako miejsce spotkań sąsiedzkich i rodzinnych oraz służącą (w razie niepogody) jako siłownia plenerowa.
  • wydać tomik poetycki naszego mieszkańca, który spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem
  • ubrać naszych podopiecznych w koszulki z logo Sponsora i Fundacji
  • zbudować trwały team naszych podopiecznych