Fundacja Pomocy Społecznej „Nasz Dom Węgorzewo”

Nasza Fundacja rozpoczęła oficjalnie swoją działalność od połowy 2015 r. tj. od stosownego wpisu w KRS. Inspiracją do jej działania była i jest potrzeba pomagania dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną w przedzieraniu się poprzez gąszcz ich codziennych problemów życiowych oraz integrowanie ich z lokalną społecznością. Współorganizowaliśmy imprezy plenerowe i wydarzenia artystyczne dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, akcje charytatywne, gromadzące środki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci, kupowaliśmy pomoce edukacyjne dla warsztatów terapii zajęciowej czy środki sanitarno-higieniczne dla miejscowego szpitala, stałą opieką otaczamy kilka starszych i samotnych osób, załatwiając im wizyty lekarskie, sprawy urzędowe, zakup leków czy żywności.

W połowie lutego 2020 r. zakończyliśmy przebudowę, przekazanego Fundacji, jednorodzinnego budynku, urządzając w nim kompleks mieszkań wspomaganych dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną – jedyny w województwie warmińsko-mazurskim i jeden ze stu w Polsce. W placówce znalazło swoje miejsce na ziemi 8 osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu swojej ułomności i potrzebujących stałego wsparcia w radzeniu sobie ze ze swoją niepełnosprawnością. Zapewnienie im godnego, w miarę samodzielnego życia, poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości to nasza misja.

 

WSPARCIE I FINANSOWANIE

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Priorytet 5. Wsparcie doraźne. Edycja 20

Nazwa wnioskodawcy: Fundacja pomocy Społecznej Nasz Dom Węgorzewo

Promocja wsparcia udzielonego w ramach Programu

Materiały do zajęć prowadzonych przez terapeutę, dietetyka i fizjoterapeutę, oraz elementy wyposażenia zakupione w wyniku realizacji Umowy zaopatrzone będą trwale w widocznym miejscu nadrukiem: „Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności -Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 20182030 „. Zawierać będą także w widocznym miejscu logotypy NIW oraz programu. Ponadto wykonamy tablicę informacyjną, którą umieścimy w widocznym miejscu w ogrodzie oraz umieszczamy odpowiednią informację z logotypem NIW na naszej stronie internetowej.

KontaKt

Fundacja Pomocy Społecznej „Nasz Dom Węgorzewo”

ul. Łuczańska 10

11-600 Węgorzewo

Tel: 693 497 031 

      87 427 12 72

e:mail: fundacjawegorzewo@gmail.com

strona: https://fundacjawegorzewo.pl/

facebook: https://www.facebook.com/fundacjawegorzewo 

Nr konta BS: 61 9348 0000 0010 8054 2000 0010