WYDRZENIA

Takie nic, a jednak wiele

Do grosza grosz, to napełni się trzos

❤️ Kochani, to nic nie kosztuje, a może nam bardzo pomóc w wypełnianiu celów statutowych naszej Fundacji, z których najważniejsze są: – zapewnienie godnego, niezależnego i pełnego życia dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną w głównym nurcie życia społecznego oraz inicjowanie i wspieranie działań temu służących. – stworzenie i utrzymanie kompleksu mieszkań wspieranych dla 8-10 dorosłych osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu swojego deficytu intelektualnego, które stanowią często niechciany balast dla swojej rodziny, a przez to zajmują najniższą pozycję w swojej minispołeczności, ponadto: – stałe wspieranie osób starszych i samotnych, zdanych tylko na siebie. 🔴 Fundacja realizuje swoje cele m. in. poprzez: – prowadzenie kompleksu mieszkań wspieranych dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną – udział w akcjach charytatywnych, zbierających fundusze na rzecz osób z niepełnosprawnościami, – organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, – działania aktywizujące zawodowo i umiejętnościowo dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną – opiekę nad osobami starszymi i samotnymi, poprzez ułatwienie im dostępu do usług medycznych, urzędów, zapewnienie opału na zimę, wykupu recept itp. – działalność wydawniczą, /kalendarze, foldery, jednodniówki prezentującą działalność Fundacji oraz tomiki poetyckie, promującą twórczość literacką osób z niepełnosprawnościami – regularny zakup gier i pomocy edukacyjnych dla warsztatów terapii zajęciowej.

To nie doskonali, lecz niedoskonali potrzebują naszej miłości. Otaczamy swoją miłością i wszystkim co z nią związane przede wszystkim osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzimy kompleks mieszkań wspieranych - dom dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną - jedyny w województwie warmińsko-mazurskim i jeden ze stu w Polsce.