DOTACJE

NASI GŁÓWNI SPONSORZY

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Dzięki złożonemu wnioskowi i  podpisanej w dn. 4.05.2021 r. umowie, Fundacja uzyskała wsparcie finansowe Funduszu w ramach projektu „Przekraczamy życiowe progi i bariery. Samodzielność, integracja społeczna, godne życie”. Projekt dotyczy prowadzenia ciągłej rehabilitacji ośmiu dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie, będących mieszkańcami naszego kompleksu mieszkań wspomaganych, w zakresie codziennych czynności życiowych, kondycji fizycznej, poradnictwa psychologicznego oraz społeczno-prawnego. Udzielane formy wsparcia, to m.in.:
– trening higieniczno-sanitarny
– ćwiczenia fizyczne poprawiające sprawność ruchową
– trening kulinarny i budżetowy
– trening umiejętności społecznych i praktycznych


Program dotacyjny „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy” 

Obszar tematyczny: Wykluczenie społeczne
Tytuł projektu: Niepełnosprawni intelektualnie w lokalnej społeczności.
Umowę dotacyjną podpisano 25.02.2021

Projekt dotyczy:
– budowy chronionego mieszkania treningowego, będącego do dyspozycji lokalnego samorządu
– budowy altany ogrodowej jako miejsca do ćwiczeń  i rekreacji oraz spotkań integracyjnych z lokalną społecznością
– adaptacji pomieszczenia w przyziemiu na salkę do ćwiczeń ruchowych
– włączenie w społeczny obieg naszych podopiecznych poprzez zapewnienie im uczestnictwa w miejskich imprezach, konkursach, wyjścia do muzeum czy biblioteki, organizację spotkań sąsiedzkich
– szerokie informowanie lokalnej społeczności o problemach osób niepełnosprawnych intelektualnie i  stosowanych różnorakich formach wsparcia poprzez działalność wydawniczą, spotkania w szkołach, i lokalnych samorządach, spotkaniach z miejscowymi przedsiębiorcami.

Zobacz na co wydaliśmy kasę.