WYDRZENIA

1,5% DZIĘKUJEMY!

KOCHANI! ❤️ DZIĘKUJEMY!!! Tak jak umiemy, ale z całego serca – zobaczcie ❤️😍🥰😘💐🫶 Za przekazanie 1,5% podatku dochodowego na cele statutowe naszej Fundacji, którymi są:

1. Zapewnienie godnego, niezależnego i pełnego życia dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną w głównym narcie życia społecznego oraz inicjowanie i wspieranie działań temu służących.

2. Stworzenie, utrzymanie i prowadzenie kompleksu mieszkań wspomaganych dla kilkunastu dorosłych osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu swojego upośledzenia intelektualnego, które stanowią często niechciany balast dla swojej rodziny, a przez to zajmują najniższą pozycję w swojej minispołeczności, z reguły bez własnego kąta.

To nie doskonali, lecz niedoskonali potrzebują naszej miłości. Otaczamy swoją miłością i wszystkim co z nią związane przede wszystkim osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzimy kompleks mieszkań wspieranych - dom dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną - jedyny w województwie warmińsko-mazurskim i jeden ze stu w Polsce.