ZADANIE PUBLICZNE

Dnia 1.03.2023r. w Węgorzewie została zawarta umowa
o realizację zadania publicznego
„Wsparcie osób z niepełnosprawnościami
w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania”
między Gminą Węgorzewo
a Fundacją Pomocy Społecznej „Nasz Dom Węgorzewo”.

Zadanie “Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania” polegać będzie na indywidualnym wsparciu 2 dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie, zamieszkujących w kompleksie mieszkań wspieranych treningowych przez asystenta osoby niepełnosprawnej.

Dwie osoby spośród 8-miu naszych podopiecznych, to osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności /zespół Downa i porażenie mózgowe/. Jedna z nich jest sierotą a druga półsierotą. Wymagają one stałej i bezpośredniej opieki i pomocy w codziennych czynnościach życiowych /mycie, ubieranie się – pomoc w przygotowaniu odpowiedniego ubioru adekwatnie do pogody, zmianie bielizny, zmianie pościeli, pomoc w przygotowaniu i konsumpcji posiłku, pomoc w prasowaniu, słaniu łóżka, naprawie odzieży – wszywanie guzików, naprawa zamków błyskawicznych,  itp,/ pomoc w pokonywaniu barier architektonicznych i w orientacji przestrzennej – wyjście do miasta na zakupy i na zajęcia warsztatowe do PDS-u i WTZ czy na imprezy kulturalne, rekreacyjne i sportowe oraz stałej pielęgnacji tj. wizyty u lekarzy rodzinnych i stomatologów, wyjazdy do lekarzy-specjalistów, załatwianie i realizacji recept w aptekach,  dozowanie i wydawania leków, załatwianie korespondencji urzędowej.

Głównym celem tego zadania jest zapewnienie naszym podopiecznym stałego wsparcia w codziennych czynnościach życiowych, a przez to prawa do godnego i aktywnego życia, poczucia własnej wartości i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z powodu ich ułomności. Ważnym również będzie udzielane wsparcie duchowe, polegające na odwołaniu się w sytuacji krytycznej do sfery sensu życia.

Uzupełnienie tego zadania to treningi, które na co dzień prowadzone są w Fundacji – trening umiejętności społecznych, trening higieniczny i czystościowy, trening ekonomiczny i kulinarny, ćwiczenia ruchowe. Aktualnie treningi są finansowane bezpośrednio przez Fundację.

Miejscem realizacji zadania będzie miejsce zamieszkania uczestników czyli kompleks mieszkań chronionych przy ul. Łuczańskiej 10, 11-600 Węgorzewo, prowadzonych  przez Fundację Pomocy Społecznej “Nasz Dom Węgorzewo” oraz teren miasta Węgorzewa.

Zadanie będzie realizowane od 1.02.2023r. do 31.12.2023r.
Całkowity koszt zadania publicznego wynosi łącznie 46.049,00zł :
  • środki finansowe przekazane przez Gminę Węgorzewo 39.047,00 zł
  • środki finansowe przekazane przez Fundację 7.002,00 zł

-> Zadanie publiczne “Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania” w naszej Fundacji <-