O FUNDACJI

Fundacja Pomocy Społecznej

„Nasz Dom Węgorzewo”

Organizacja Pożytku Publicznego

ul. Łuczańska 10

11-600 Węgorzewo

To nie doskonali, lecz niedoskonali potrzebują naszej miłości.

Nasza Fundacja rozpoczęła oficjalnie swoją działalność od połowy 2015 r. tj. od stosownego wpisu w KRS. Inspiracją do jej działania była i jest potrzeba pomagania dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną w przedzieraniu się poprzez gąszcz ich codziennych problemów życiowych oraz integrowanie ich z lokalną społecznością. Współorganizowaliśmy imprezy plenerowe i wydarzenia artystyczne dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, akcje charytatywne, gromadzące środki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci z niepełnosprawnością, kupowaliśmy pomoce edukacyjne dla warsztatów terapii zajęciowej czy środki sanitarno-higieniczne dla miejscowego szpitala, stałą opieką otaczamy kilka starszych i samotnych osób, załatwiając im wizyty lekarskie, sprawy urzędowe, zakup leków czy żywności.

W połowie lutego 2020 r. zakończyliśmy przebudowę, przekazanego Fundacji, jednorodzinnego budynku, urządzając w nim kompleks mieszkań wspomaganych dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną – jedyny w województwie warmińsko-mazurskim i jeden ze stu w Polsce. W placówce znalazło swoje miejsce na ziemi 9 osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu swojej ułomności i potrzebujących stałego wsparcia w radzeniu sobie ze ze swoją niepełnosprawnością. Zapewnienie im godnego, w miarę samodzielnego życia, poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości to nasza misja.

NIP 845 19 86 059 REGON 362128254 KRS 0000569289

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Węgorzewie
61 9348 0000 0010 8054 2000 0010